1. Återställning av information från hårddiskar
  2. Återställning av information från RAID (Hårddisk-arrayer av olika nivåer)
  3. Återställning av information från Flash-enheter (USB, olika minneskort, SSD)
  4. Återställning av informatgion vid skada av filsystem. Både oftare använda, som FAT16, FAT32, NTFS, och mer sällsynta som UFS, Ext2FS/3FS, HFS och andra
  5. Återställning av information efter formatering/radering av filer
  6. Återställning av information från CD/DVD
  7. Återställning av information från annan digital media
  8. Reparation av hårddiskar

bilig webbdesign

TOP