It-Hjälp

 

It-Service (* Alla priser är exklusive moms)

data   optimisation

Vi ingår avtal om företag service:

PaketPris

Vår specialist gör nödvändigt arbete med timbetalning. Service kostnaden är 550:- för den första timmen. Varje nästa timme kostar 320:-

Företagspaket, Bas
Vi kommer en gång i månaden under, för er, bekväm tid. Vi arbetar med er en dag i månaden under 8 arbetstimmar och hjälper att lösa alla dataproblem. Servicekostnaden är 2900:- per månad. I tjänsten ingår: lösning av alla it-problem och planerat underhåll av datorer, nätverk, webbsidan. Vi erbjuder även 2 timmars extra onlinesupport (sparar 15 %).

Företagspaket, Standard
Vi kommer två gånger i månaden under, för er, bekväm tid. Vi arbetar med er två dagar i månaden under 16 arbetstimmar och hjälper att lösa alla dataproblem. Servicekostnaden är 5500:- per månad. Vi erbjuder även 4 timmars extra onlinesupport och möjlighet till övervakning av er webbsida (sparar 17 %).

Företagspaket, Pro
Vi kommer fyra gånger i månaden under, för er, bekväm tid. Vi arbetar med er fyra dagar i månaden under 32 arbetstimmar och hjälper att lösa alla dataproblem. Servicekostnaden är 10500:- per månad. Vi erbjuder även 8 timmars extra onlinesupport, möjlighet till övervakning av er webbsida och ett extra telefonnummer för snabb kommunikation i nödsituationer (sparar 23 %).

* Korta tjänsteresor i andra svenska städer eller till Europa är också möjliga. Priser för service är likadana, men reseomkostnad räknas separat.

 

 

 

webbsupport InternetSupport

Om ni har ett eller flera webbprojekt så kan vår service hjälpa er. Vi kan hålla ordning på er webbsida, lägga till eller redigera olika material. Vi kan svara på skypechat, e-post eller vår SupportTicketSystem. I vår service ingår max 10 It-supportarbetstimmar i månaden. Det kostar 3000:- sek per månad. 21 arbetstim kostar 5900:-

webbsupport TeleWebbSupport

Vi kan hålla ordning på er webbsida, lägga till eller redigera olika material. Vi kan svara på skypechat, e-post eller vår SupportTicketSystem. I vår service ingår max 10 arbetstimmar i månaden. Det kostar 3490:- sek per månad. 21 arbetstim kostar 6500:-

webbsupport It-Support 24 (Begränsat av arbetstimmar)

Vi kan hålla ordning på er webbsida, lägga till eller redigera olika material. Vi kan svara på telefon, skype, skypechat, e-post eller vår SupportTicketSystem 7 dagar i veckan, 24 timmar per dag. I vår service ingår max 30 arbetstimmar i månaden. Det kostar 17500:- sek per månad.

webbsupport * It-Support24 (Full)

Vi kan hålla ordning på er webbsida, lägga till eller redigera olika material. Vi kan svara på telefon, skype, skypechat, e-post eller vår SupportTicketSystem 7 dagar i veckan, 24 timmar per dag. I vår service ingår så mycket tid som ni behöver i månaden. Det kostar 29900:- sek per månad.

It-Hjälp | It-Support | Data-support

Beställ eller fråga här

 

data optimisation

 

Eftersom vi, som ett Specialiserat It-företag, alltid bekantar oss med de senaste teknologierna före nästan alla andra företag och använder vår egna erfarenhet och effektiva metoder, så erbjuder vi högkvalitativ dataservice för företag och integrering av marknadens bästa teknologier.
Snabb lösning av arbetsuppgifter och ett schema för besök av specialister som är bekvämt för er.
Ni behöver inte ha en anställd specialist inom ett specifikt arbetsområde. Genom att vända er till oss får ni ett lag med specialister inom alla möjliga grenar hörande till dataservice för företag.

Våra specialister har mycket erfarenhet av jobb inom It-branschen och specifikt dataservice för företag.

 Reparation, support för stationära & bärbara datorer, surfplattor och telefoner. Även installation och konfigurering av tillhörande mjukvara.
 Skapelse och konfiguration av nätverk: allt från att placera kablar till att ställa in hanterbara switchar, routers och servers.
 Skapelse, underhåll och serverinställning för webbsidor av alla svårighetsgrader, som uppnår alla moderna krav.

TOP