1. Inventering av anordning
    2. Analysering av existerande nätverk, Datorer, servrar (om de finns) och annan anordning för deras vidare modernisering och underhåll
    3. Konsultation och utbildning av anställda, för att minimera fel i IT-infrastrukturen som sker på grund av den ”mänskliga faktorn”
    4. Abonnent-underhåll
    5. Engångshjälp

bilig webbdesign

TOP